Kategorie Produktów

Aktualne Promocje

przedszkola mini

Aktywna tablica

Zbliża się termin składania wniosków dotyczących kolejnej edycji programu rządowego „AKTYWNA TABLICA”

 

Najważniejsze informacje: 

Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach trzyletniego rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

1.    do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;

2.    do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.

3.    do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14000 zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3500 zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17500 zł (wsparcie finansowe 14000 zł + wkład własny 3500 zł).

 

Ważne terminy:

W 2018 r. szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 15 kwietnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 30 kwietnia br.

Kwalifikacja wniosków nastąpi do 15 maja br.

Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 30 czerwca br.

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w poniższym linku: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem Państwa danych jest JT Mebel Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach (ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy), więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności.