Kategorie Produktów

Aktualne Promocje

przedszkola mini

Program Rządowy 0,4%

Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne pracownie przedmiotowe tj. biologiczne, geograficzne, chemiczne i fizyczne. Wsparcie finansowe w programie przewidziano na 4 lata począwszy od 2018 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

  • publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, osoby prawne lub osoby fizyczne;
  • które mają lub będą mieć od 01.09.2019 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);
  • które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;
  • które nie mają w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej) oraz, które nie funkcjonują w ramach zespołu z gimnazjum;
  • które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy 0,4% w roku poprzednim.


Uwaga: wprowadza się roczny limit aplikowania z tego kryterium do 1/4 szkół, które spełniają powyższe kryteria (szkoły uprawnione do ubiegania się o wsparcie). W sytuacji gdy jst jest organem prowadzącym/dotującym dla ww. szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać się o wsparcie w 2019 r. na jedną szkołę.


W innych przypadkach po wykonaniu ilorazu liczby uprawnionych do otrzymania wsparcia szkół (spełniających ww. pięć warunków) przez 4 należy dokonać zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,50 zaokrągla się w dół, od 0,50 zaokrągla się w górę.

Wynik powyższego działania daje liczbę szkół, na które można składać wniosek w roku 2019. Jeżeli liczba szkół we wniosku będzie wyższa niż limit na dany rok dla samorządu uwzględnione zostaną tylko szkoły mieszczące się w limicie zgodnie z kolejnością z wniosku. Dla miast na prawach powiatu limit oblicza się odrębnie dla części gminnej i powiatowej.


Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdej szkoły i do każdego przedmiotu.

Termin składania wniosków: do dnia 14 czerwca 2019 r.

Decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019

 

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE DO PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

 

Pracownia fizyczna - kalkulator

Pracownia chemiczna - kalkulator

Pracownia biologiczno-przyrodnicza - kalkulator

Pracownia geograficzna - kalkulator

Pracownia matematyczna - kalkulator

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że administratorem Państwa danych jest JT Mebel Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach (ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy), więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności.